Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia. Lea nuestra política de cookies .INGLÉS

Cada curso escolar o Equipo de Plurilingüismo deseña un programa de actividades en lingua estranxeira no que se inclúen aspectos como:
Cada aula conta cun espazo “English corner" e  empregamos a lingua estranxeira nas relación co alumnado: saúdo, bos hábitos, normas… tanto dentro das aulas como fóra.
A cartelerías e decoración dos andares e escaleiras do centro está nas tres linguas. 
O alumnado de EP5 e EP6 ten Lectura obrigada dun libro en lingua inglesa.
Impártese a psicomotricidade en Educación Infantil en inglés e a Plástica en Primaria.
Ademais das actividades promovidas pola ANPA o colexio oferta Escola de Idiomas (ACTIVA) xa que “un dos principios que guía a ordenación das ensinanzas nos centros que constitúen a Rede de Centros Plurilingües de Galicia é que o centro planifique e leve a cabo actividades extraescolares e complementarias plurilingües” (Artigo 6, punto 4 da Orde do 12 de maio de 2011)

O proxecto da escola de idiomas ten como obxectivo favorecer a comunicación eficaz en diferentes idiomas mediante sesións con carácter dinámico e participativo en mans dun lector nativo.

Mobirise

Contacto CPR Plurilingüe La Milagrosa

Don't hesitate to contact us

Praza Ferrol, 21 Lugo-27001

Teléfono: 982242010
Email: cpr.milagrosa.lugo@edu.xunta.es

Designed with Mobirise - Check this