Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia. Lea nuestra política de cookies .INNOVACIÓN EDUCATIVA

Mobirise

RECURSOS TIC

Todas las aulas de Infantil e de Primaria dispoñen de ordenador, conexión a internet e EDI.
A aula de informática conta con 14 equipos con conexión a internet e un EDI. Todas as dependencias  teñen ordenadores con conexión a Internet a través dunha liña ADSL: biblioteca, dirección, aula de música, aula P.T.A.L. , portería, secretaría, sala de reunións,...
Os medios dos que dispoñemos utilízanse como ferramentas de traballo, como instrumentos cognitivos e como recursos didácticos.

Contacto CPR Plurilingüe La Milagrosa

Don't hesitate to contact us

Praza Ferrol, 21 Lugo-27001

Teléfono: 982242010
Email: cpr.milagrosa.lugo@edu.xunta.es

Site was made with Mobirise