Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia. Lea nuestra política de cookies .SERVIZOS ESPECÍFICOS OFERTADOS NO CENTRO

XORNADA ESCOLAR

Horario de clases**:
De 9:00 a 14:00
** Entadas e saídas encalonadas para non romper os grupos estables de convivencia


SERVIZOS COMPLEMENTARIOS**

Servizo Madrugadores:
De 8:00 a 9:00 
Servizo de comedor* :
De 14:00 a 16:00
PREZOS POR DÍA:
Socios e máis de 10 días: 6,50 €
Socios e esporádicos: 7€
Non socios: 8€
Extraescolares*:
De 16:00 a 18:00
Servizo de mañás divertidas:
Nadal e vacacións de verán
* Estas actividades están xestionadas pola ANPA
**Debido á situación da COVID 19 os servizos como madrugadores, comedor e extraescolares quedan suspendidos ata novo aviso.  

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN

IES Xoán Montes 

Contacto CPR Plurilingüe La Milagrosa

Don't hesitate to contact us

Praza Ferrol, 21 Lugo-27001

Teléfono: 982242010
Email: cpr.milagrosa.lugo@edu.xunta.es

Designed with Mobirise - Check it