Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia. Lea nuestra política de cookies .
PASTORAL

EAP

O Equipo de Animación Pastoral conta co seu propio proxecto cada curso escolar nO que figuran actividades da comunidade educativa coordinadas en numerosas ocasións coa parroquia de San Froilán, pegada ao colexio.
 .

VALORES EDUCATIVOS VICENCIANOS


Cada curso escolar o noso centro traballa de maneira especial un VALOR que promova o desenvolvemento da persoa fundamentado no humanismo cristián e o carisma vicenciano.


.

Mobirise

Carácter Propio

O compromiso do EAP basea a súa actuación no Carácter Propio dos nosos centros :
“Valoramos la convivencia, las relaciones de cooperación entre compañeros y los hábitos de comportamiento democrático” (CP 3,7)

SERVIZOS

 * XMV: Sementadores de estrelas, Marcha Mariana, Convivencias, campamento (EP5, EP6),... 
* Catequese: Comunión, Confirmación
* Atención ás familias
* Campañas : DOMUND, Nadal, Semana Vocacional, Reforzo educativo, festivais solidarios. Paz, ...
* Celebracións do curso: San Vicente, Medalla Milagrosa, Santa Luisa, ...
BLOG PASTORAL NORTEMobirise

1. Ecoloxía e vida

- Coidado da saúde do corpo.

- Equilibrio de vida.

- Prevención.

- Respecto e coidado da creación.

- Asumir actitudes ecolóxicas.

- Desenvolvemento sustentable.

2. Sensibilidade

- Atención ao que nos rodea e aprender a valoralo

- Empatía co outro en diferentes Situacións.

- Gozar e gozar do cotián

- Compaixón, tenrura e humanidade

- Beleza e gusto artístico

3. Sentido crítico

- Apertura

- Procura da verdade

- Análise reflexiva da realidade

- Discernimiento

4. Creatividade

- Innovación

- Procura de camiños novos

- Flexibilidade de pensamento

- Pensamento diverxente

5. Autoestima

- Comprensión, aceptación e valoración dun mesmo

- Reflexión sobre as propias posibilidades

- Aceptación das limitacións e fracasos

6. Liberdade

- Autonomía persoal

- Asertividade

- Valentía para elixir o ben aínda que non sexa o xeralmente aceptado.

- Sentido democrático

7. Verdade

- Transparencia

- Honradez, franqueza

- Autenticidade

- Coherencia no pensar, falar e no actuar.

- Sinceridade

8. Sinxeleza

- Apertura, acollida e proximidade nas relacións.

- Naturalidade e espontaneidade.

- Humildade.

9. Amor

- Amizade.

- Entrega e compromiso.

- Amabilidade e cordialidade.

- Tenrura.

- Fidelidade.

- Solidariedade.

- Resiliencia.

- Lealdade.

10. Esperanza

- Alegría.

- Visión positiva da realidade.

- Optimismo.

- Gozo.

11. Responsabilidade

- Cumprimento do deber.

- Coherencia coas decisións tomadas, asumindo as consecuencias dos

propios actos.

- Fidelidade ante os compromisos adquiridos.

- Participación e colaboración responsable.

- Superación e traballo.

- Esforzo e constancia.

12. Paz

- Apertura ao diálogo.

- Mediación na resolución de conflitos.

- Non violencia, respecto, tolerancia.

- Perdón.

13. Xustiza

- Sensibilidade ante situacións de inxustiza.

- Toma de conciencia dos dereitos e dos deberes de cada un.

- Defensa da dignidade e dos Dereitos Humanos.

14. Servizo

- Atención ás necesidades dos demais.

- Dedicación do propio tempo a favor dos demais.

- Xenerosidade.

- Gratuidade.

- Cooperación.

- Habilidades pro-sociais.

- Dispoñibilidade.

15. Respecto

- Coidado cos xestos, evitando actitudes agresivas.

- Aceptación dos demais como son.

- Coidado da contorna e dos bens alleos.

- Valoración e coidado da vida.

16. Interioridade

- Transcendencia.

- Silencio, reflexión e profundidade.

- Procura de sentido.

- Proxección da fe na vida cotiá.

- Comunicación con Deus de modo natural e sinxelo.

Contacto CPR Plurilingüe La Milagrosa

Don't hesitate to contact us

Praza Ferrol, 21 Lugo-27001

Teléfono: 982242010
Email: cpr.milagrosa.lugo@edu.xunta.es

Built with Mobirise - More