Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia. Lea nuestra política de cookies .

A xunta directiva da A.N.P.A., representa aos pais dos alumnos que pertencen a esta asociación, sendo case a totalidade.
Participa activamente na vida do centro, presta o seu apoio, promove e sufraga as actividades extraescolares, organiza festas, concursos, obradoiros...en resumo, como órgano de participación colabora co profesorado e demáis estamentos. 
Cabe destacar que esta asociación é a que xestiona o funcionamento do comedor escolar ( servizo Catering).


EXTRAESCOLARES (ANPA)*
 
*Debido á situación da COVID 19 os servizos como madrugadores, comedor e extraescolares quedan suspendidos ata novo aviso.  
 
OFERTADAS POLO CENTRO
Escola de Idiomas (ACTIVA)

Contacto CPR Plurilingüe La Milagrosa

Don't hesitate to contact us

Praza Ferrol, 21 Lugo-27001

Teléfono: 982242010
Email: cpr.milagrosa.lugo@edu.xunta.es

Site was created with Mobirise